Dịch vụ làm sổ đỏ quận Tây Hồ

Quý khách hiện đang sinh sống tại khu vực quận Tây Hồ, có nhà, đất nhưng vẫn chưa có sổ đỏ. Và quý khách đang có nhu cầu làm sổ đỏ quận Tây Hồ, hãy liên lạc đến chúng tôi.

Thủ tục làm sổ đỏ quận Tây Hồ tương đối là phức tạp, vì thế nếu như quý khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được tư vấn cụ thể, chi tiết,… cũng như sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

lam-so-do-quan-tay-ho4

Hồ sơ làm sổ đỏ lần quận Tây Hồ bao gồm có:

– Cần phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do đơn vị, ban ngành, cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Chuẩn bị giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc là các tài sản gắn liền với đất; cũng như các giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc giấy tờ chứng minh chủ sở hữu có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Chuẩn bị các loại giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các loại giấy tờ mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Xem thêm:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do các đơn vị, ban ngành, cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Chuẩn bị các loại giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; chuẩn bị giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ này sẽ giúp cho quý khách làm được sổ đỏ quận Tây Hồ một cách nhanh chóng, chính xác. Nếu quý khách hàng hiện đang có nhu cầu làm sổ đỏ quận Tây Hồ vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được tư vấn tận tình và chi tiết nhất.

Post Comment